ŠKOLA PADOBRANSTVA

Kako mogu postati Padobranac ?

Odlučili ste da nebo postane vaš drugi dom, e pa ovo bi bio put kako da to i ostvarite.  Prvi korak prema tom cilju je da prođete naš početni padobranski tečaj (PPT) u jednoj od metoda školovanja a na kojem ćete naučiti osnovne stvari potrebne za izvođenje prvog samostalnog  skoka. Nakon što prođete početni padobranski tečaj nastavljate sa školovanjem i izvođenjem skokova prema programu školovanja te za svaki skok koji izvodite radite pripremu i nakon što ga  izvedete se radi analiza skoka tijekom koje se utvruje uspješnost izvođenja skoka i savjetuje za sljedeće skokove. USPA i CCAA imaju propisane 4 kategorije dozvola i to A, B C i D te je prva dozvola koju polažete A kategorija. Kako bi položili USPA A  kategoriju padobranske dozvole potrebno je da ispunite sve uvjete iz USPA A licence proficiency card-a gdje jedan od glavnih uvjeta je i da napravite 25 samostalnih padobranskih skokova. Nakon što ispunite sve navedene uvjete stječete pravo na polaganje USPA A padobranske dozvole koje se sastoji od ispitnog skoka, usmenog i pismenog ispita te demonstracija određenih radnji u padobranstvu (pakiranja padobrana, priprema za skok i dr.). Nakon što položite osnovnu A padobransku dozvolu, daljnjim skokovima ispunjavate uvjete za polaganje sljedećih kategorija dozvola (B, C i D) te je za svaku od tih kategorija potrebno ispuniti određene uvjete kao i položiti pismeni ispit i određeni ispitni skok. Koje sve uvjete morate zadovoljiti da bi položili višu kategoriju padobranske dozvole B,C ili D provjerite ovdje Kako bi napravili svoj prvi samostalni skok potrebno je  napraviti liječnički pregled kategorije NACIONALNA 2 kako bi bili sigurni da ste zdravstveno sposobni za padobranstvo a koji vrijedi 2 godine. Nakon što položite USPA A kategoriju padobranske dozvole nemorate više prolaziti liječničke preglede te se USPA padobranska dozvola  produžuje na godišnjoj razini. Velika prednost USPA padobranskih dozvola je da su priznate svugdje u svijetu te omogućuju da se i profesionalno uključite u padobrantvo nakon što steknete uvjete i prođete određene napredne tečajeve za instruktora.

Cijene Škole Padobranstva možete naći ovdje. U cijenu svakog učeničkog skoka je uključen trošak skoka sa određene visine, trošak korištenja padobrana i padobranske opreme, te trošak instruktora. Učenici su tijekom skakanja osigurani i od odgovornosti. Nakon što se položi padobranska dozvola plaća se samo trošak skoka sa određene visine te prema potrebi najam opreme ukoliko osoba nema svoj padobran i padobransku opremu.

Napomenuli bi da je za USPA PPT potrebno poznavanje engleskog jezika pošto su svi nastavni materijali na engleskom jeziku.

USPA - United States Parachute Association je Američki padobranski savez i sa svojih preko 30.000 padobranaca članova predstavlja najveći padobranski savez u svijetu. USPA  promovira najnaprednije metode školovanja, tehnike skakanja i sigurnosne procedure što je svakako najvažnija stvar u padobranstvu. Aeroklub SLOBODAN PAD je ponosan član USPA te jedini u Hrvatskoj provodi sve metode USPA početne padobranske obuke (Tandem, AFF, Static line i IAD) prema strogim i zahtjevnim USPA standardima. USPA posebnu važnost polaže na sigurnost u padobranstvu te imamo i svog USPA SAFETY & TRAINING ADVISORA, osobu imenovanu od strane USPA i zaduženu za sigurnosne standarde u našim aktivnostima. Više o USPA možete naći ovdje.

Croatian civil aviation agency (CCAA) ili Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je institucija Republike Hrvatske koja je zadužena za regulativu vezano za civilni dio zrakoplovstva u RH. Izmeđuostalog CCAA propisuje i regulativu vezanu za CCAA padobransku školu prema CCAA standardima i zahtjevima te izdaje CCAA padobranske dozvole i ovlaštenja određene kategorije prema odobrenim progrmima školovanja tj. nakon što se ispune svi propisani uvjeti od strane CCAA. Više o CCAA možete saznati ovdje.

Metode Obuke

Danas postoje 4 metode školovanja padobranaca i toi STATIC LINE, INSTURCTOR AIDED DEPLOYMENT, ACCELERATED FREEFALL, i TANDEM te smo mi  SLOBODNOM PADU ponosni što Vam možemo ponuditi sve 4 metode školovanja kao jedini padobranski klub u Hrvatskoj. Saznajte više o svakoj metodi školovanja, izgleda te na koji način se provodi. Zajedničko kod svake metode školovanja je da učenik nakon određenog broja skokova skače samostalno pod nadzorom instruktora.do ispunjenja uvjeta za polaganja padobranske dozvole.

Accelerated Freefall (AFF)

Kod ove metode padobranac učenik skače prve skokove sa AFF instruktorima i to sa visine 3500 metara te uz njihovu asistenciju radite osnovne vježbe u slobodnom padu. Nakon nekoliko skokova i kada učenik padobranac savlada osnove slobodnog pada skače samostalno te nastavlja prema programu školovanja nastavlja sa daljnim skokovima sa većih visina i vježbama i zadacima kako bi stekao uvjete za polaganje A padobanske dozvole. Prednost ove metode skakanja je da skačete sa veće visine te sa prvim skokovima stjećete iskustvo u slobodnom padu i u kratkom vremenu napredujete više nego kod ostalih metoda.

Tandem

Tandem znači udvoje, instructor i padobranac početnik skaču zajedno i pri tome je učenik padobranac privezan za tandem padobran i tandem instruktora koji brine o sigurnosti cijelog tijeka skoka, učenik tijekom cijelog skoka radi odredjene vježbe te otvara padobran na visini otvaranja. Nakon otvaranja tandem instructor i padobranac učenik zajednički upravljaju tandem padobranom te zajednički slijeću na mjesto doskoka. VIsina skoka je od 2200 – 3500 metara ovisno o vašoj želji it u ćete doživjeti od 10 do 50 sekundi slobodnog pada. OVO JE NAJSIGURNIJA METODA ŠKOLOVANJA za prve skokove trenutno i preporučamo svima da svoj prvi skok naprave u tandemu kao padobranski tandem skoka više o tandem skoku možete naći ovdje.

Statil Line (SL) / Instructor Aided Deployment (IAD)

Static line metoda
Static line ili “gurtna” je klasična metoda školovanja kod koje učenik od prvog skoka samostalno skače sa svojim padobranom. Skok se izvodi sa visine od 1000 metara na način da učenik zauzme položaj za skok na vratima zrakoplova i odvaja se od zrakoplova u ispravnom položaju. Padobran je static line-om ili gurtnom privezan za zrakoplov te se isti automatski otvara trenutno nakon što se učenik padobranac odvoji od zrakoplova. Nakon nekoliko takvih skokova učenik padobranac počinje sa samostalnim otvaranjem padobrana te prema programu školovanja nastavlja sa daljnim skokovima sa većih visina i vježbama i zadacima kako bi stekao uvjete za polaganje A padobanske dozvole.

Instructor assisted deployment metoda
Ova metoda školovanja je slična kao i Static line metoda a kod nje se instructor otvara padobran padobranca učenika nakon skoka iz zrakoplova na način da u trenutku skoka pilot padobrančić baca u struju zraka te on otvara glavni padobran. Kao i kod Static line metode nakon nekoliko takvih skokova učenik padobranac počinje sa samostalnim otvaranjem padobrana te prema programu školovanja nastavlja sa daljnim skokovima sa većih visina i vježbama i zadacima kako bi stekao uvjete za polaganje A padobanske dozvole.

Galerija Postani Padobranac

Tijek Školovanja

Vaš prvi korak prema početnom padobranskom tečaju (PPT) je da nas kontaktirate i prijavite  za PPT te Vam nakon potvrde termina šaljemo sve potrebne materijale za pripremu kao i za sam PPT. Cijeli proces školovanja se odvija prema USPA INTEGRATED STUDENT PROGRAMEu, sekcija 4 iz USPA SIM (Skydivers informational manual (pdf) – Priručnik za padobrance). USPA SIM je osnovni priručnik za PPT i cijeli tijek školovanja te ga besplatno možete skinuti ovdje. Prije nego krenete na PPT potrebno je obaviti i lječnički pregled kategorije NACIONALNA 2. PPT je u trajanju od 1 do 3 dana (1 dan – cijeli dan ujutro od 9h do 18h, 2-3 dana popodnveni sati od 17-20h) ovisno o dogovoru i počinje sa teoretskim predavanjima, praktičnim vježbama te završava ispitom i konačno VAŠIM PRVIM PADOBRANSKIM SKOKOM (Yiiiiihaaaaaaa ☺ ) uz pratnju i pod nadzorom instruktora ovisno o metodi školovanja.  

Nakon PPT-a nastavljate sa skokovima prema ISP-u te prolazite i tečaj pakiranja padobrana u kojem vas učimo vještini pripreme i pakiranja padobrana za svaki skok što je sastavni dio svakog padobranskog skoka i jedan od uvjeta tijekom ispita za dozvolu. Daljnji tijek školovanja se odvija prema ISM-u ovisno o metodi školovanja te nakon što dođete do skokova kategorije F i provjere vaših osnovnih sposobnosti u zraku skačete samostalno i dalje pod nadzorom instruktora i po mogućnosti uz pratnju USPA Coach-a, koji će sa Vama izvoditi određene skokova kako bi se što bolje pripremili za polaganje USPA A padobranske dozvole. Svakim skokom napredujete prema ispunjenju uvjeta koji su navedeni u USPA A licence profficiency card obrascu (ALPC). ALPC sadrži sve uvjete koje je potrebno ispuniti kako bi stekli pravo na polaganje USPA A padobranske dozvole a koje se sastoji od ispitnog skoka te pismenog i usmenog ispita.  Uvjeti na ALPC-u se sastoje od vježbi u slobodnom padu, vježbi u letu pod padobranom, vježbi na zemlji te teorije. Kako bi mogli ishoditi USPA padobransku dozvolu potrebno je postati i članom USPA-a.

Naš jedinstveni programom školovanja „From 0 to HERO“ će Vas u samo 12 dana dovesti od običnog smrtnika do imatelja USPA A padobranske dozvole. U „0 to HERO“ program školovanja uključeno je sve potrebno za polaganje USPA A padobranske dozvole.

U nastavku više informacija o našem Početnom padobranskom tečaju kao i “0 to HERO” programu školovanja.

Što je uključeno?

Početni padobranski tečaj

USPA STATIC LINE /IAD
 • teorija, vježbe, ispit prije 1. skoka

 • svi potrebni nastavni materijali

 • 1 STATIC LINE skok sa 1000 metara

 • korištenje padobrana i opreme za 1 skok

 • pakiranje padobrana za 1 skok

 • osiguranje od odgovornosti

 • USPA A licence profficiency card

 • knjižica skokova

 • diploma za uspješno završen početni USPA tečaj padobranstva

 • godišnja članarina za AKTIVNO članstvo u PSK SP

 • poklon

USPA AFF
 • teorija, vježbe, ispit prije 1. skoka

 • svi potrebni nastavni materijali

 • 1 AFF skok kategorije A sa do 3500 metara

 • korištenje padobrana i opreme za 1 skok

 • pakiranje padobrana za 1 skok

 • osiguranje od odgovornosti

 • USPA A licence profficiency card

 • knjižica skokova

 • diploma za uspješno završen početni USPA tečaj padobranstva

 • godišnja članarina za AKTIVNO članstvo u PSK SP

 • poklon

USPA TANDEM
 • teorija, vježbe, ispit prije 1. skoka

 • 1 TANDEM skok sa do 3000 metara

 • korištenje tandem padobrana i opreme

 • osiguranje od odgovornosti

 • USPA A licence profficiency card

 • mala knjižica skokova

 • HANDYCAM snimak skoka (foto & video)

 • GROUNDSHOTS snimak

 • diploma za uspješno završen početni USPA tečaj padobranstva

 • godišnja TANDEM članarina u PSK SP

 • poklon

“0 TO HERO” školovanje do USPA A padobranske dozvole

USPA STATIC LINE / IAD
 • USPA SL / IAD PPT

 • paket od 24 skoka (4x SL / IAD skok 1000 metara, 3x solo 1500 metara, 13 x solo 3000 metara, 4x solo COACH 3000m) + transport do aerodroma

 • ispit i ispitni skok za USPA A padobransku dozvolu

 • izdavanje USPA A padobranske dozvole

 • USPA godišnja članarina

 • liječnički pregled NACIONALNA 2

 • foto i video snimak 1. skok

 • foto i video snimak skokova do dozvole

 • tečaj pakiranja padobrana

 • 7 pakiranja padobrana
Raspored
 1. dan: SL / IAD PPT, 1x SL / IAD skok 1000m

 2. dan: 3x SL / IAD skok 1000m

 3. dan: 1x SL / IAD skok 1000m, 1x clear and pull skok 1500m, 1x 10 sec freefall skok 1500m

 4. dan: 1x 10 sec freefall skok 1500 m, 2x solo skok 3000m

 5. dan: tečaj pakiranja padobrana, 1x solo skok 3000m

 6. dan: tečaj pakiranja padobrana, 1x solo skok 3000m

 7. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 8. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 9. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 10. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 11. dan: 1x solo skok 3000 m + ispitni skok

Normalna cijena: 18.415 KN
Popust: 1.415 KN

Cijena s popustom:
17.000 KN

USPA AFF
 • USPA AFF PPT

 • paket od 24 skoka (2x AFF skok I2 3300 metara, 4x AFF skok I1 3000 metara, 1x solo 1500 metara, 13 x solo 3000 metara, 4x solo COACH 3000m) + transport do aerodroma

 • ispit i ispitni skok za USPA A padobransku dozvolu

 • izdavanje USPA A padobranske dozvole

 • USPA godišnja članarina

 • lječnički pregled NACIONALNA 2

 • foto i video snimak 1. skok

 • foto i video snimak skokova do dozvole

 • tečaj pakiranja padobrana

 • 7 pakiranja padobrana
Raspored
 1. dan: AFF PPT, 1x AFF(I2) skok 3300m

 2. dan: 3x AFF(I2) skok 3300m

 3. dan: 3x AFF(I1) skok 3300m

 4. dan: tečaj pakiranja padobrana, 1x solo skok 3000m

 5. dan: tečaj pakiranja padobrana, 1x solo skok 3000m

 6. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 7. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 8. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 9. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 10. dan: 2x solo skok 3000 m, 1x solo skok 1500m (clear and pull)

 11. dan: 1x solo skok 3000 m + ispitni skok

Normalna cijena: 23.695 KN
Popust: 1.695 KN

Cijena s popustom:
22.000 KN

USPA AFP (TANDEM +AFF)
 • USPA AFF PPT

 • USPA TANDEM PPT

 • paket od 23 skoka (2x TANDEM skok 3000 metara, 6x AFF skok I1 3000 metara, 1x solo 1500 metara, 10 x solo 3000 metara, 4x solo COACH 3000m) + transport do aerodroma

 • ispit i ispitni skok za USPA A padobransku dozvolu

 • izdavanje USPA A padobranske dozvole

 • USPA godišnja članarina

 • lječnički pregled NACIONALNA 2

 • foto i video snimak 1. skok

 • foto i video snimak skokova do dozvole

 • tečaj pakiranja padobrana

 • 7 pakiranja padobrana
Raspored
 1. dan: TANDEM PPT, 3x TANDEM skok 3000m

 2. dan: AFF PPT, 1x AFF(I1) skok 3300m

 3. dan: 3x AFF(I1) skok 3300m

 4. dan: 3x AFF(I1) skok 3300m

 5. dan: tečaj pakiranja padobrana, 1x solo skok 3000m

 6. dan: tečaj pakiranja padobrana, 1x solo skok 3000m

 7. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 8. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 9. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 10. dan: 2x solo skok 3000 m (1 COACH), 1x solo skok 1500m (clear and pull)

 11. dan: 1x solo skok 3000 m + ispitni skok

Normalna cijena: 25.125 KN
Popust: 1.625 KN

Cijena s popustom:
23.500 KN

“0 TO HERO” školovanje do USPA A padobranske dozvole + WIND TUNNEL škola letenja

USPA STATIC LINE / IAD
 • USPA SL / IAD PPT

 • paket od 24 skoka (4x SL / IAD skok 1000 metara, 3x solo 1500 metara, 13 x solo 3000 metara, 4x solo COACH 3000m) + transport do aerodroma

 • ispit i ispitni skok za USPA A padobransku dozvolu

 • izdavanje USPA A padobranske dozvole

 • USPA godišnja članarina

 • lječnički pregled NACIONALNA 2

 • foto i video snimak 1. skok

 • foto i video snimak skokova do dozvole

 • tečaj pakiranja padobrana

 • 7 pakiranja padobrana

 • WINDTUNNEL ŠKOLA LETENJA (20 minuta zračnog tunela) + transport do tunela
Raspored
 1. dan: SL / IAD PPT, 1x SL / IAD skok 1000m

 2. dan: 3x SL / IAD skok 1000m

 3. dan: 1x SL / IAD skok 1000m, 1x clear and pull skok 1500m, 1x 10 sec freefall skok 1500m

 4. dan: 1x 10 sec freefall skok 1500 m, 2x solo skok 3000m

 5. dan: tečaj pakiranja padobrana, 1x solo skok 3000m

 6. dan: tečaj pakiranja padobrana, 1x solo skok 3000m

 7. dan: WINDTUNNEL ŠKOLA LETENJA, 1x solo skok 3000 m

 8. dan: 2x solo skok 3000 m (1 COACH)

 9. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 10. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 11. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 12. dan: 1x solo skok 3000 m + ispitni skok 3000m

Normalna cijena: 20.915 KN
Popust: 1.915 KN

Cijena s popustom:
19.000 KN

USPA AFF
 • USPA AFF PPT

 • paket od 24 skoka (2x AFF skok I2 3300 metara, 4x AFF skok I1 3000 metara, 1x solo 1500 metara, 13 x solo 3000 metara, 4x solo COACH 3000m) + transport do aerodroma

 • ispit i ispitni skok za USPA A padobransku dozvolu

 • izdavanje USPA A padobranske dozvole

 • USPA godišnja članarina

 • lječnički pregled NACIONALNA 2

 • foto i video snimak 1. skok

 • foto i video snimak skokova do dozvole

 • tečaj pakiranja padobrana

 • 7 pakiranja padobrana

 • WINDTUNNEL ŠKOLA LETENJA (20 minuta zračnog tunela) + transport do tunela
Raspored
 1. dan: AFF PPT, 1x AFF(I2) skok 3300m

 2. dan: 3x AFF(I2) skok 3300m

 3. dan: 3x AFF(I1) skok 3300m

 4. dan: tečaj pakiranja padobrana, 1x solo skok 3000m

 5. dan: tečaj pakiranja padobrana, 1x solo skok 3000m

 6. dan: WINDTUNNEL ŠKOLA LETENJA, 1x solo skok 3000 m

 7. dan: 2x solo skok 3000 m (1 COACH)

 8. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 9. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 10. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 11. dan: 2x solo skok 3000 m, 1x solo skok 1500m (clear and pull)

 12. dan: 1x solo skok 3000 m + ispitni skok 3000m

Normalna cijena: 26.195 KN
Popust: 2.195 KN

Cijena s popustom:
24.000 KN

USPA AFP (TANDEM +AFF)
 • USPA AFF PPT

 • USPA TANDEM PPT

 • paket od 23 skoka (2x TANDEM skok 3000 metara, 6x AFF skok I1 3000 metara, 1x solo 1500 metara, 10 x solo 3000 metara, 4x solo COACH 3000m) + transport do aerodroma

 • ispit i ispitni skok za USPA A padobransku dozvolu

 • izdavanje USPA A padobranske dozvole

 • USPA godišnja članarina

 • lječnički pregled NACIONALNA 2

 • foto i video snimak 1. skok

 • foto i video snimak skokova do dozvole

 • tečaj pakiranja padobrana

 • 7 pakiranja padobrana

 • WINDTUNNEL ŠKOLA LETENJA (20 minuta zračnog tunela) + transport do tunela
Raspored
 1. dan: TANDEM PPT, 3x TANDEM skok 3000m

 2. dan: AFF PPT, 1x AFF(I1) skok 3000m

 3. dan: 3x AFF(I1) skok 3000m

 4. dan: 3x AFF(I1) skok 3000m

 5. dan: tečaj pakiranja padobrana, 1x solo skok 3000m

 6. dan: tečaj pakiranja padobrana, 1x solo skok 3000m

 7. dan: WINDTUNNEL ŠKOLA LETENJA, 1x solo skok 3000 m

 8. dan: 2x solo skok 3000 m (1 COACH)

 9. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 10. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 11. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH), 1x solo skok 1500m (clear and pull)

 12. dan: 1x solo skok 3000 m + ispitni skok 3000m

Normalna cijena: 27.625 KN
Popust: 2.125 KN

Cijena s popustom:
25.500 KN

*iznos mjesečne rate za plaćanje na 12 rata putem ZABA kartica (Maestro, Mastercard, Visa, Visa electorn), Diners, American express

kartice

CIJENE

Cijena skoka se sastoji od troška organizacije skoka i troška korištenja opreme.

kartice

Zašto izabrati nas?

N

Najiskusniji i najstručniji USPA certificirani instruktori u Hrvatskoj – naši instruktori posjeduju certifikat i ovlaštenja od strane United States Parachutes Association-a (Američki padobranski Savez) ukratko USPA, najveće i najnaprednije padobranske asocijacije u svijetu (cca 30.000 članova) čiji su primarni ciljevi sigurnost i napredak u području padobranstva. Više informacija o USPA možete naći na www.uspa.org . Nekoliko tisuća sretnih tandem skakača sami dovoljno govore o našoj stručnosti i iskustvu....

N

Koristimo provjerenu i sigurnu TSO certificiranu opremu – sva oprema koju koristimo u našim aktivnostima posjeduje TSO certifikat koji je garancija vrhunske kvalitete materijala i visokog standarda konstrukcije i izrade padobrana i komponenti, kod nas je sigurnost faktor br. 1 te stoga koristimo samo odobrenu i kvalitetnu opremu za naše aktivnosti.

N

Izvodimo tandem skokove u cijeloj Hrvatskoj – ne morate putovati satima na neku udaljenu lokaciju da bi napravili tandem skok, mi ćemo doći k Vama, skokove izvodimo u svim regijama u Hrvatskoj, dovoljno je da rezervirate Vaše mjesto i vidimo se na Vašem terenu.

N

Prvi i jedini USPA certificiran drop zone i klub u Hrvatskoj - naš klub je prvi USPA certificirani klub i jedni u Hrvatskoj koji zadovoljava visoke USPA razine sigurnosti i standarde obuke te nudi sve metod obuke. United States Parachutes Association-a ukratko USPA, najveća i najnaprednija je padobranska asocijacija u svijetu čiji su primarni ciljevi sigurnost i napredak u području padobranstva. Više informacija o USPA možete naći na www.uspa.org

N

Najbolje cijene skokova, mogućnost plaćanja karticama i na rate – nudimo najpovoljniju cijenu tandem skoka  cijenu skoka na području RH i točka.

N

Posebno certificiran superkul zrakoplov – naš zrakoplov je posebno modificiran i certificiran za padobranske aktivnosti te održavan prema najvišim standardima a slika će reći više od riječi na temu izgleda, pogledajte ovdje

LOKACIJE

Istra

Lika

Zagorje

Dalmacija

Slavonija

Zagreb

FAQ Škola Padobranstva

Da li je dozvola međunarodno priznata?
Da, USPA padobranska dozvola priznata je posvuda u svijetu ( u zemljama članicama FAI- a). To znači da sa USPA dozvolom možete samostalno skakati svugdje na svijetu, sa svojom opremom.
Što kada završim početni padobranski tečaj?
Kada završite početni padobranski tečaj, niste samostalan padobranac i nećete odmah dobiti dozvolu. Da biste dobili A padobransku dozvolu, morate ispuniti određene uvjete nakon padobranskog početnog tečaja, kao npr. morate imati sveukupno cca 25 skokova i cca 5 min slobodnog pada.
Koliko mi skokova treba za padobransku dozvolu?
Za prvu padobransku dozvolu, A padobransku dozvolu morate imati sveukupno 30 skokova. Prvih 5 ćete imati tijekom trajanja početničkog padobranskog tečaja.
Koliko mi skokova treba za padobransku dozvolu?
Za prvu padobransku dozvolu, A padobransku dozvolu morate imati sveukupno 25 skokova. Prvih skok skačete već tijekom početnog padobranskog tečaja (PPT), a ostale u nastavku školovanja.
Moram li na liječnički?
Morate. Liječnički se obavlja u ambulantama koje imaju zrakoplovnu medicinu, mi ćemo vas uputiti na ambulante.
Koja je cijena početnog padobranskog tečaja?
Cijena početnog padobranskog static line tečaja je 4500 kn. Cijena uključuje najam opreme za 5 skokova, info skriput, CD, video i foto materijal skokova, te 5 skokova. Ne uključuje jedino liječnički pregled.
Tko sve može ići u padobransku školu?
Svatko tko je prošao liječnički pregled može pristupiti padobranskoj školi. Morate biti stariji od 16 godina, a ukoliko imate manje od 18 godina, morate imati pisani pristanak roditelja.
Da li je oprema uključena u cijenu tečaja?
Oprema je uključena u cijenu tečaja.
Što trebam nositi sa sobom kada dolazim na skokove?
Kada dolazite na skokove, dođite u sportskoj odjeći i tenisicama. Mi ćemo vam dati sve ostalo – kombinezone, visinomjer, naočale, kacigu i naravno – padobran!
Nakon koliko vremena mogu skakati sam?

Kod Static line/ IAD, AFF metode školovanja imate svoj padobran, sami upravljate, ali ste pod nadzorom instruktora. Kod Tandem metode instruktori skaču s vama. Ipak, cijelo vrijeme školovanja ste pod nadzorom instruktora.

Samostalno skakanje ipak najviše ovisi o vama, koliko ste brzo svladali predstavljene vještine, koliko ste stabilni i sl.

S koje visine ću skakati?
Kod static line/IAD metode ćete skakati s 1000m. S napretkom obuke i usvajanjem novih vještina i znanja instruktor će vam dopuštati skakanje s veće visine. Kod AFF i Tandem metode ćete skakati s 3000m. Visina s koje skačete ovisi o tome koliko brzo napredujete, koliko ste samostalni i sigurni u to što radite.
Što ako mi se ne otvori padobran?
Ukoliko se dogodi problem kod otvaranja glavnog padobrana, postoji rezervni padobran. Kako biste se osjećali još sigurniji, u svaki padobran ugrađen je i automat koji na određenoj visini sam pokreće proces otvaranja rezervnog padobrana, neovisno o padobrancu. Oprema je danas tehnički toliko napredna, da su šanse za takvu ili sličnu situaciju gotovo vrlo male ili nikakve.
Koja je najniža, a koja najviša dobna granica za padobransku školu?
Najniža granica je 16 godina. Najviša dobna granica zapravo ne postoji. Ukoliko ste prošli liječnički – to je to! 🙂
Što je to USPA?

USPA (United States Parachute Association) je najveća padobranska organizacija na
svijetu, s preko 34 000 članova, više od 250 padobranskih škola, centara i klubova. USPA padobranske škole nude najnaprednije metode obuke razvijene od strane USPA-a, te ih mogu podučavati samo USPA licencirani instruktori. Mi smo prva i trenutno jedina licencirana USPA škola u Hrvatskoj.

Koliko je padobranska škola sigurna?
U padobranskoj školi cijelo ste vrijeme pod nadzorom instruktora. Oni paze na vas, paze na vašu sigurnost, te vas obučavaju za sve prinudne postupke. Svi padobrani imaju rezervne padobrane, te automate koji, ako ste u opasnosti, automatski aktiviraju otvaranje rezerve, nevezano za padobranca. Svi naši padobrani i oprema koju koristimo za školovanja su posebno odobreni.
Kolikom brzinom ću padati?
U slobodnom padu padate otprilike brzinom od cca 200 km/h.
Što je to AFF tečaj?
AFF (Accelerated Freefall) je metoda padobranske obuke u kojoj jedan ili dva ovlaštena instruktora iskaču zajedno s učenikom, prate ga u slobodnom padu, te ga pridržavaju sa svake strane, dok učenik ne stekne određene vještine. Nešto slično kao kad ste učili voziti bicikl s pomoćnim kotačićima. Zamislite instruktore kao svoje pomoćne kotačiće.
Što je to Static line tečaj?
Static line je gurtna. Jedan kraj gurtne pričvršćen je za učenika, a drugi kraj za avion. Gurna automatski otvara učenički padobran kada učenik iskoči iz aviona. Instruktor ne skače s učenikom.
Postoji li ograničenje težine?
Iako je oprema napravljena kako bi izdržala puno veća opterećenja, ograničenje težine smo postavili na 100kg. Ukoliko imate više od 100 kg kontaktirajte nas da raspravimo o svim aspektima i opcijama.
Koliko će mi dugo trebati da dobijem dozvolu?
To u prvom redu ovisi o vama i vašem napredovanju kroz školovanje, te stjecanju potrebnih vještina.
Od čega se sastoji padobranska škola?
Padobranska škola sastoji se od teorijskog dijela (predavanja), vježbi i praktičnog dijela (skokova).
Koliko traje početni padobranski tečaj?
Padobranski tečaj traje od 1 – 7 dana, ovisno za koji tečaj ste se odlučili.
Da li dobivam dozvolu odmah nakon padobranskog tečaja?
Ne. Nakon završenog početnog padobranskog tečaja i dalje nemate sve uvjete za dobivanje A padobranske dozvole, te nastavljate dalje sa skakanjem i vježbanjem dok ne ispunite sve uvjete za polaganje A padobranske dozvole..

Kontaktirajte nas

captcha

Share This