ŠKOLA PADOBRANSTVA

Kako mogu postati Padobranac ?

Odlučili ste da nebo postane vaš drugi dom, e pa ovo bi bio put kako da to i ostvarite.  Prvi korak prema tom cilju je da prođete naš početni padobranski tečaj (PPT) u jednoj od metoda školovanja a na kojem ćete naučiti osnovne stvari potrebne za izvođenje prvog samostalnog  skoka. Nakon što prođete početni padobranski tečaj nastavljate sa školovanjem i izvođenjem skokova prema programu školovanja te za svaki skok koji izvodite radite pripremu i nakon što ga  izvedete se radi analiza skoka tijekom koje se utvruje uspješnost izvođenja skoka i savjetuje za sljedeće skokove. USPA i CCAA imaju propisane 4 kategorije dozvola i to A, B C i D te je prva dozvola koju polažete A kategorija. Kako bi položili USPA A  kategoriju padobranske dozvole potrebno je da ispunite sve uvjete iz USPA A licence proficiency card-a gdje jedan od glavnih uvjeta je i da napravite 25 samostalnih padobranskih skokova. Nakon što ispunite sve navedene uvjete stječete pravo na polaganje USPA A padobranske dozvole koje se sastoji od ispitnog skoka, usmenog i pismenog ispita te demonstracija određenih radnji u padobranstvu (pakiranja padobrana, priprema za skok i dr.). Nakon što položite osnovnu A padobransku dozvolu, daljnjim skokovima ispunjavate uvjete za polaganje sljedećih kategorija dozvola (B, C i D) te je za svaku od tih kategorija potrebno ispuniti određene uvjete kao i položiti pismeni ispit i određeni ispitni skok. Koje sve uvjete morate zadovoljiti da bi položili višu kategoriju padobranske dozvole B,C ili D provjerite ovdje Kako bi napravili svoj prvi samostalni skok potrebno je  napraviti liječnički pregled kategorije NACIONALNA 2 kako bi bili sigurni da ste zdravstveno sposobni za padobranstvo a koji vrijedi 2 godine. Nakon što položite USPA A kategoriju padobranske dozvole nemorate više prolaziti liječničke preglede te se USPA padobranska dozvola  produžuje na godišnjoj razini. Velika prednost USPA padobranskih dozvola je da su priznate svugdje u svijetu te omogućuju da se i profesionalno uključite u padobrantvo nakon što steknete uvjete i prođete određene napredne tečajeve za instruktora.

Cijene Škole Padobranstva možete naći ovdje. U cijenu svakog učeničkog skoka je uključen trošak skoka sa određene visine, trošak korištenja padobrana i padobranske opreme, te trošak instruktora. Učenici su tijekom skakanja osigurani i od odgovornosti. Nakon što se položi padobranska dozvola plaća se samo trošak skoka sa određene visine te prema potrebi najam opreme ukoliko osoba nema svoj padobran i padobransku opremu.

Napomenuli bi da je za USPA PPT potrebno poznavanje engleskog jezika pošto su svi nastavni materijali na engleskom jeziku.

USPA - United States Parachute Association je Američki padobranski savez i sa svojih preko 30.000 padobranaca članova predstavlja najveći padobranski savez u svijetu. USPA  promovira najnaprednije metode školovanja, tehnike skakanja i sigurnosne procedure što je svakako najvažnija stvar u padobranstvu. Aeroklub SLOBODAN PAD je ponosan član USPA te jedini u Hrvatskoj provodi sve metode USPA početne padobranske obuke (Tandem, AFF, Static line i IAD) prema strogim i zahtjevnim USPA standardima. USPA posebnu važnost polaže na sigurnost u padobranstvu te imamo i svog USPA SAFETY & TRAINING ADVISORA, osobu imenovanu od strane USPA i zaduženu za sigurnosne standarde u našim aktivnostima. Više o USPA možete naći ovdje.

Croatian civil aviation agency (CCAA) ili Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je institucija Republike Hrvatske koja je zadužena za regulativu vezano za civilni dio zrakoplovstva u RH. Izmeđuostalog CCAA propisuje i regulativu vezanu za CCAA padobransku školu prema CCAA standardima i zahtjevima te izdaje CCAA padobranske dozvole i ovlaštenja određene kategorije prema odobrenim progrmima školovanja tj. nakon što se ispune svi propisani uvjeti od strane CCAA. Više o CCAA možete saznati ovdje.

Metode Obuke

Danas postoje 4 metode školovanja padobranaca i toi STATIC LINE, INSTURCTOR AIDED DEPLOYMENT, ACCELERATED FREEFALL, i TANDEM te smo mi  SLOBODNOM PADU ponosni što Vam možemo ponuditi sve 4 metode školovanja kao jedini padobranski klub u Hrvatskoj. Saznajte više o svakoj metodi školovanja, izgleda te na koji način se provodi. Zajedničko kod svake metode školovanja je da učenik nakon određenog broja skokova skače samostalno pod nadzorom instruktora.do ispunjenja uvjeta za polaganja padobranske dozvole.

Accelerated Freefall (AFF)

Kod ove metode padobranac učenik skače prve skokove sa AFF instruktorima i to sa visine 3500 metara te uz njihovu asistenciju radite osnovne vježbe u slobodnom padu. Nakon nekoliko skokova i kada učenik padobranac savlada osnove slobodnog pada skače samostalno te nastavlja prema programu školovanja nastavlja sa daljnim skokovima sa većih visina i vježbama i zadacima kako bi stekao uvjete za polaganje A padobanske dozvole. Prednost ove metode skakanja je da skačete sa veće visine te sa prvim skokovima stjećete iskustvo u slobodnom padu i u kratkom vremenu napredujete više nego kod ostalih metoda.

Tandem

Tandem znači udvoje, instructor i padobranac početnik skaču zajedno i pri tome je učenik padobranac privezan za tandem padobran i tandem instruktora koji brine o sigurnosti cijelog tijeka skoka, učenik tijekom cijelog skoka radi odredjene vježbe te otvara padobran na visini otvaranja. Nakon otvaranja tandem instructor i padobranac učenik zajednički upravljaju tandem padobranom te zajednički slijeću na mjesto doskoka. VIsina skoka je od 2200 – 3500 metara ovisno o vašoj želji it u ćete doživjeti od 10 do 50 sekundi slobodnog pada. OVO JE NAJSIGURNIJA METODA ŠKOLOVANJA za prve skokove trenutno i preporučamo svima da svoj prvi skok naprave u tandemu kao padobranski tandem skoka više o tandem skoku možete naći ovdje.

Statil Line (SL) / Instructor Aided Deployment (IAD)

Static line metoda
Static line ili “gurtna” je klasična metoda školovanja kod koje učenik od prvog skoka samostalno skače sa svojim padobranom. Skok se izvodi sa visine od 1000 metara na način da učenik zauzme položaj za skok na vratima zrakoplova i odvaja se od zrakoplova u ispravnom položaju. Padobran je static line-om ili gurtnom privezan za zrakoplov te se isti automatski otvara trenutno nakon što se učenik padobranac odvoji od zrakoplova. Nakon nekoliko takvih skokova učenik padobranac počinje sa samostalnim otvaranjem padobrana te prema programu školovanja nastavlja sa daljnim skokovima sa većih visina i vježbama i zadacima kako bi stekao uvjete za polaganje A padobanske dozvole.

Instructor assisted deployment metoda
Ova metoda školovanja je slična kao i Static line metoda a kod nje se instructor otvara padobran padobranca učenika nakon skoka iz zrakoplova na način da u trenutku skoka pilot padobrančić baca u struju zraka te on otvara glavni padobran. Kao i kod Static line metode nakon nekoliko takvih skokova učenik padobranac počinje sa samostalnim otvaranjem padobrana te prema programu školovanja nastavlja sa daljnim skokovima sa većih visina i vježbama i zadacima kako bi stekao uvjete za polaganje A padobanske dozvole.

Galerija Postani Padobranac

Tijek Školovanja

Vaš prvi korak prema početnom padobranskom tečaju (PTP) je da nas kontaktirate i prijavite  za PTP te Vam nakon potvrde termina šaljemo sve potrebne materijale za pripremu kao i za sam PTP. Cijeli proces školovanja se odvija prema USPA INTEGRATED STUDENT PROGRAMEu, sekcija 4 iz USPA SIM (Skydivers informational manual (pdf) – Priručnik za padobrance). USPA SIM je osnovni priručnik za PTP i cijeli tijek školovanja te ga besplatno možete skinuti ovdje. Prije nego krenete na PTP potrebno je obaviti i lječnički pregled kategorije NACIONALNA 2. PTP je u trajanju od 1 do 3 dana (1 dan – cijeli dan ujutro od 9h do 18h, 2-3 dana popodnveni sati od 17-20h) ovisno o dogovoru i počinje sa teoretskim predavanjima, praktičnim vježbama te završava ispitom i konačno VAŠIM PRVIM PADOBRANSKIM SKOKOM (Yiiiiihaaaaaaa ☺ ) uz pratnju i pod nadzorom instruktora ovisno o metodi školovanja.  

Nakon PTP-a nastavljate sa skokovima prema ISP-u te prolazite i tečaj pakiranja padobrana u kojem vas učimo vještini pripreme i pakiranja padobrana za svaki skok što je sastavni dio svakog padobranskog skoka i jedan od uvjeta tijekom ispita za dozvolu. Daljnji tijek školovanja se odvija prema ISM-u ovisno o metodi školovanja te nakon što dođete do skokova kategorije F i provjere vaših osnovnih sposobnosti u zraku skačete samostalno i dalje pod nadzorom instruktora i po mogućnosti uz pratnju USPA Coach-a, koji će sa Vama izvoditi određene skokova kako bi se što bolje pripremili za polaganje USPA A padobranske dozvole. Svakim skokom napredujete prema ispunjenju uvjeta koji su navedeni u USPA A licence profficiency card obrascu (ALPC). ALPC sadrži sve uvjete koje je potrebno ispuniti kako bi stekli pravo na polaganje USPA A padobranske dozvole a koje se sastoji od ispitnog skoka te pismenog i usmenog ispita.  Uvjeti na ALPC-u se sastoje od vježbi u slobodnom padu, vježbi u letu pod padobranom, vježbi na zemlji te teorije. Kako bi mogli ishoditi USPA padobransku dozvolu potrebno je postati i članom USPA-a.

Naš jedinstveni programom školovanja „From 0 to HERO“ će Vas u samo 12 dana dovesti od običnog smrtnika do imatelja USPA A padobranske dozvole. U „0 to HERO“ program školovanja uključeno je sve potrebno za polaganje USPA A padobranske dozvole.

U nastavku više informacija o našem Početnom padobranskom tečaju kao i “0 to HERO” programu školovanja.

Što je uključeno?

Početni tečaj padobranstva

USPA STATIC LINE /IAD
 • teorija, vježbe, ispit prije 1. skoka

 • svi potrebni nastavni materijali

 • 1 STATIC LINE skok sa 1000 metara

 • korištenje padobrana i opreme za 1 skok

 • pakiranje padobrana za 1 skok

 • osiguranje od odgovornosti

 • USPA A licence profficiency card

 • knjižica skokova

 • diploma za uspješno završen početni USPA tečaj padobranstva

 • godišnja članarina za AKTIVNO članstvo u PSK SP

 • poklon

USPA AFF
 • teorija, vježbe, ispit prije 1. skoka

 • svi potrebni nastavni materijali

 • 1 AFF skok kategorije A sa do 3500 metara

 • korištenje padobrana i opreme za 1 skok

 • pakiranje padobrana za 1 skok

 • osiguranje od odgovornosti

 • USPA A licence profficiency card

 • knjižica skokova

 • diploma za uspješno završen početni USPA tečaj padobranstva

 • godišnja članarina za AKTIVNO članstvo u PSK SP

 • poklon

USPA TANDEM
 • teorija, vježbe, ispit prije 1. skoka

 • 1 TANDEM skok sa do 3000 metara

 • korištenje tandem padobrana i opreme

 • osiguranje od odgovornosti

 • USPA A licence profficiency card

 • mala knjižica skokova

 • HANDYCAM snimak skoka (foto & video)

 • GROUNDSHOTS snimak

 • diploma za uspješno završen početni USPA tečaj padobranstva

 • godišnja TANDEM članarina u PSK SP

 • poklon

“0 TO HERO” školovanje do USPA A padobranske dozvole

USPA STATIC LINE / IAD
 • USPA SL / IAD PPT

 • paket od 24 skoka (4x SL / IAD skok 1000 metara, 3x solo 1500 metara, 13 x solo 3000 metara, 4x solo COACH 3000m) + transport do aerodroma

 • ispit i ispitni skok za USPA A padobransku dozvolu

 • izdavanje USPA A padobranske dozvole

 • USPA godišnja članarina

 • liječnički pregled NACIONALNA 2

 • foto i video snimak 1. skok

 • foto i video snimak skokova do dozvole

 • tečaj pakiranja padobrana

 • 7 pakiranja padobrana
Raspored
 1. dan: SL / IAD PPT, 1x SL / IAD skok 1000m

 2. dan: 3x SL / IAD skok 1000m

 3. dan: 1x SL / IAD skok 1000m, 1x clear and pull skok 1500m, 1x 10 sec freefall skok 1500m

 4. dan: 1x 10 sec freefall skok 1500 m, 2x solo skok 3000m

 5. dan: tečaj pakiranja padobrana, 1x solo skok 3000m

 6. dan: tečaj pakiranja padobrana, 1x solo skok 3000m

 7. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 8. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 9. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 10. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 11. dan: 1x solo skok 3000 m + ispitni skok

Normalna cijena: 20.750 KN
Popust: 1.250 KN

Cijena s popustom:
19.500 KN

USPA AFF
 • USPA AFF PPT

 • paket od 24 skoka (2x AFF skok I2 3300 metara, 4x AFF skok I1 3000 metara, 1x solo 1500 metara, 13 x solo 3000 metara, 4x solo COACH 3000m) + transport do aerodroma

 • ispit i ispitni skok za USPA A padobransku dozvolu

 • izdavanje USPA A padobranske dozvole

 • USPA godišnja članarina

 • lječnički pregled NACIONALNA 2

 • foto i video snimak 1. skok

 • foto i video snimak skokova do dozvole

 • tečaj pakiranja padobrana

 • 7 pakiranja padobrana
Raspored
 1. dan: AFF PPT, 1x AFF(I2) skok 3300m

 2. dan: 3x AFF(I2) skok 3300m

 3. dan: 3x AFF(I1) skok 3300m

 4. dan: tečaj pakiranja padobrana, 1x solo skok 3000m

 5. dan: tečaj pakiranja padobrana, 1x solo skok 3000m

 6. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 7. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 8. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 9. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 10. dan: 2x solo skok 3000 m, 1x solo skok 1500m (clear and pull)

 11. dan: 1x solo skok 3000 m + ispitni skok

Normalna cijena: 23.800 KN
Popust: 1.250 KN

Cijena s popustom:
22.550 KN

USPA AFP (TANDEM +AFF)
 • USPA AFF PPT

 • USPA TANDEM PPT

 • paket od 23 skoka (2x TANDEM skok 3000 metara, 6x AFF skok I1 3000 metara, 1x solo 1500 metara, 10 x solo 3000 metara, 4x solo COACH 3000m) + transport do aerodroma

 • ispit i ispitni skok za USPA A padobransku dozvolu

 • izdavanje USPA A padobranske dozvole

 • USPA godišnja članarina

 • lječnički pregled NACIONALNA 2

 • foto i video snimak 1. skok

 • foto i video snimak skokova do dozvole

 • tečaj pakiranja padobrana

 • 7 pakiranja padobrana
Raspored
 1. dan: TANDEM PPT, 3x TANDEM skok 3000m

 2. dan: AFF PPT, 1x AFF(I1) skok 3300m

 3. dan: 3x AFF(I1) skok 3300m

 4. dan: 3x AFF(I1) skok 3300m

 5. dan: tečaj pakiranja padobrana, 1x solo skok 3000m

 6. dan: tečaj pakiranja padobrana, 1x solo skok 3000m

 7. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 8. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 9. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 10. dan: 2x solo skok 3000 m (1 COACH), 1x solo skok 1500m (clear and pull)

 11. dan: 1x solo skok 3000 m + ispitni skok

Normalna cijena: 25.340 KN
Popust: 1.250 KN

Cijena s popustom:
24.090 KN

“0 TO HERO” školovanje do USPA A padobranske dozvole + WIND TUNNEL škola letenja

USPA STATIC LINE / IAD
 • USPA SL / IAD PPT

 • paket od 24 skoka (4x SL / IAD skok 1000 metara, 3x solo 1500 metara, 13 x solo 3000 metara, 4x solo COACH 3000m) + transport do aerodroma

 • ispit i ispitni skok za USPA A padobransku dozvolu

 • izdavanje USPA A padobranske dozvole

 • USPA godišnja članarina

 • lječnički pregled NACIONALNA 2

 • foto i video snimak 1. skok

 • foto i video snimak skokova do dozvole

 • tečaj pakiranja padobrana

 • 7 pakiranja padobrana

 • WINDTUNNEL ŠKOLA LETENJA (20 minuta zračnog tunela) + transport do tunela
Raspored
 1. dan: SL / IAD PPT, 1x SL / IAD skok 1000m

 2. dan: 3x SL / IAD skok 1000m

 3. dan: 1x SL / IAD skok 1000m, 1x clear and pull skok 1500m, 1x 10 sec freefall skok 1500m

 4. dan: 1x 10 sec freefall skok 1500 m, 2x solo skok 3000m

 5. dan: tečaj pakiranja padobrana, 1x solo skok 3000m

 6. dan: tečaj pakiranja padobrana, 1x solo skok 3000m

 7. dan: WINDTUNNEL ŠKOLA LETENJA, 1x solo skok 3000 m

 8. dan: 2x solo skok 3000 m (1 COACH)

 9. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 10. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 11. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 12. dan: 1x solo skok 3000 m + ispitni skok 3000m

Normalna cijena: 23.250 KN

Popust: 1.250 KN

Cijena s popustom:

22.000 KN

USPA AFF
 • USPA AFF PPT

 • paket od 24 skoka (2x AFF skok I2 3300 metara, 4x AFF skok I1 3000 metara, 1x solo 1500 metara, 13 x solo 3000 metara, 4x solo COACH 3000m) + transport do aerodroma

 • ispit i ispitni skok za USPA A padobransku dozvolu

 • izdavanje USPA A padobranske dozvole

 • USPA godišnja članarina

 • lječnički pregled NACIONALNA 2

 • foto i video snimak 1. skok

 • foto i video snimak skokova do dozvole

 • tečaj pakiranja padobrana

 • 7 pakiranja padobrana

 • WINDTUNNEL ŠKOLA LETENJA (20 minuta zračnog tunela) + transport do tunela
Raspored
 1. dan: AFF PPT, 1x AFF(I2) skok 3300m

 2. dan: 3x AFF(I2) skok 3300m

 3. dan: 3x AFF(I1) skok 3300m

 4. dan: tečaj pakiranja padobrana, 1x solo skok 3000m

 5. dan: tečaj pakiranja padobrana, 1x solo skok 3000m

 6. dan: WINDTUNNEL ŠKOLA LETENJA, 1x solo skok 3000 m

 7. dan: 2x solo skok 3000 m (1 COACH)

 8. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 9. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 10. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 11. dan: 2x solo skok 3000 m, 1x solo skok 1500m (clear and pull)

 12. dan: 1x solo skok 3000 m + ispitni skok 3000m

Normalna cijena: 26.300 KN

Popust: 1.250 KN

Cijena s popustom:

 25.050 KN

USPA AFP (TANDEM +AFF)
 • USPA AFF PPT

 • USPA TANDEM PPT

 • paket od 23 skoka (2x TANDEM skok 3000 metara, 6x AFF skok I1 3000 metara, 1x solo 1500 metara, 10 x solo 3000 metara, 4x solo COACH 3000m) + transport do aerodroma

 • ispit i ispitni skok za USPA A padobransku dozvolu

 • izdavanje USPA A padobranske dozvole

 • USPA godišnja članarina

 • lječnički pregled NACIONALNA 2

 • foto i video snimak 1. skok

 • foto i video snimak skokova do dozvole

 • tečaj pakiranja padobrana

 • 7 pakiranja padobrana

 • WINDTUNNEL ŠKOLA LETENJA (20 minuta zračnog tunela) + transport do tunela
Raspored
 1. dan: TANDEM PPT, 3x TANDEM skok 3000m

 2. dan: AFF PPT, 1x AFF(I1) skok 3000m

 3. dan: 3x AFF(I1) skok 3000m

 4. dan: 3x AFF(I1) skok 3000m

 5. dan: tečaj pakiranja padobrana, 1x solo skok 3000m

 6. dan: tečaj pakiranja padobrana, 1x solo skok 3000m

 7. dan: WINDTUNNEL ŠKOLA LETENJA, 1x solo skok 3000 m

 8. dan: 2x solo skok 3000 m (1 COACH)

 9. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 10. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH)

 11. dan: 3x solo skok 3000 m (1 COACH), 1x solo skok 1500m (clear and pull)

 12. dan: 1x solo skok 3000 m + ispitni skok 3000m

 

Normalna cijena: 27.840 KN

Popust: 1.250 KN

Cijena s popustom:

26.590 KN

CIJENE

*iznos mjesečne rate za plaćanje na 12 rata putem ZABA kartica (Maestro, Mastercard, Visa, Visa electorn), Diners, American express

kartice

Zašto izabrati nas?

N

STRUČNOST I ISKUSTVO - Najiskusniji i najstručniji USPA instruktori u Hrvatskoj – naši instruktori posjeduju certifikat i ovlaštenja od strane United States Parachutes Association-a (Američki padobranski savez) ukratko USPA, najveće i najnaprednije padobranske asocijacije u svijetu koja broji cca 30.000 članova a čiji su primarni ciljevi sigurnost i napredak u području padobranstva. Više informacija o USPA možete naći na www.uspa.org . Nekoliko tisuća sretnih tandem skakača dovoljno govore o našoj stručnosti i iskustvu....

N

OPREMA - Koristimo provjerenu i sigurnu TSO certificiranu opremu – sva oprema koju koristimo u našim aktivnostima posjeduje TSO certifikat koji je garancija vrhunske kvalitete materijala i visokog standarda konstrukcije i izrade padobrana i komponenti, kod nas je sigurnost faktor br. 1 te stoga koristimo samo odobrenu i kvalitetnu opremu za naše aktivnosti.

N

LOKACIJE - Izvodimo tandem skokove u cijeloj Hrvatskoj – ne morate putovati satima na neku udaljenu lokaciju da bi napravili tandem skok, mi ćemo doći k Vama, skokove izvodimo u svim regijama u Hrvatskoj, dovoljno je da rezervirate Vaše mjesto i vidimo se na Vašem terenu.

N

USPA - Prvi i jedini USPA certificiran drop zone i klub u Hrvatskoj - naš klub je prvi USPA certificirani klub i jedni u Hrvatskoj koji zadovoljava visoke USPA razine sigurnosti i standarde obuke te nudi sve metod obuke. United States Parachutes Association-a ukratko USPA, najveća i najnaprednija je padobranska asocijacija u svijetu čiji su primarni ciljevi sigurnost i napredak u području padobranstva. Više informacija o USPA možete naći na www.uspa.org

N

CIJENA - Najbolje cijene skokova, mogućnost plaćanja karticama i na rate – nudimo najpovoljniju cijenu tandem skoka na području RH i točka.

N

ZRAKOPLOV - Posebno certificiran superkul zrakoplov – naš zrakoplov je posebno modificiran i certificiran za padobranske aktivnosti te održavan prema najvišim standardima a slika će reći više od riječi na temu izgleda, pogledajte ovdje

Istra

Lika

Zagorje

Dalmacija

Otok Brač

Slavonija

Zagreb

Dubrovnik

Međimurje

MOSTAR

Prijavite se i postanite dio ekipe na velikom plavom nebu!

  captcha